EmailTwitterFacebookLinkedIn

Start bij BUKOM en nieuwkomer in de industrie
Wanneer je als nieuwkomer binnenkomt bij BUKOM dien je voorafgaande of binnen je proeftijd in het bezit te zijn van een geldig B rijbewijs en VCA-basis.

Voorwaarde 1: Geldig B rijbewijs
Voorwaarde 2: Geldig VCA-basis certificaat

Chemisch Technisch Operator
Als Chemisch technisch operator beschikt je over de volgende stappen:

Stap 12: Cursus Chemisch Technisch Operator
De Chemisch Technisch Operator heeft de verantwoordelijkheid dat de door hem te verrichten werkzaamheden op een veilige wijze worden verricht volgens de voorgeschreven procedures en werkinstructies.  

De Chemisch Technische Operator is voortdurend in de werkomgeving aanwezig en tekent de schriftelijke werkvergunning als "houder". Hij is verantwoordelijk voor de daarbij gemaakte werkafspraken en de veilige uitvoering van de werkzaamheden en ziet er op toe dat de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn en op de correcte manier gebruikt worden.  

De Chemisch Technisch Operator is verantwoordelijk voor het starten en stoppen van de chemisch-technische reinigingsapparatuur en mag de Chemisch Technisch Operator zelfstandig apparatuur bedienen, zoals pompen, hulpketels, etc. Daarnaast vult hij de Controlelijst Chemisch-Technische Reinigingswerkzaamheden in en bepaalt, al naar gelang de omstandigheden, of de werkzaamheden kunnen worden begonnen, dan wel moeten worden onderbroken. 

Alle communicatie verloopt via de Chemisch Technische Operator en is daarom tevens het aanspreekpunt voor derden. 


Stap 13: Cursus Flensmonteur
Deze training is bedoeld voor medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van flensverbindingen (met of zonder protocol). 

Duur en opbouw van de training: 
Dag 1: repeteren met de lesstof en repeteren aan de praktijkopstelling 
Dag 2: Ochtend: repeteren lesstof en theorie examen; Middag: repeteren praktijkopdracht en praktijkexamen 

Tijdens deze cursus wordt ook theorie behandeld. In de theorie komt het volgende aan bod: 

  • Algemeen (basisbegrippen) 
  • Wetgeving (Arbowet) 
  • Veiligheid (Algemene en specifieke veiligheidsregels) 
  • Vaktechniek (Flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen) 

Ook zal er praktijkgerichte oefeningen plaatsvinden. Hierbij komt het volgende aan bod: 

  • Voorbereiding (Veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen) 
  • Uitvoering (Werkhouding, gebruik apparatuur, gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen) 
  • Afronding (Afronden en controleren)