EmailTwitterFacebookLinkedIn

Start bij BUKOM en nieuwkomer in de industrie
Wanneer je als nieuwkomer binnenkomt bij BUKOM dien je voorafgaande of binnen je proeftijd in het bezit te zijn van een geldig B rijbewijs en VCA-basis.

Voorwaarde 1: Geldig B rijbewijs
Voorwaarde 2: Geldig VCA-basis certificaat


Industrieel Reiniger/Cleaner/Operator
Wanneer je door je proeftijd heen bent kom je in aanmerking voor de volgende opleidingen:

Stap 1: Cursus Hogedruk Spuiter (HDS)
De cursus hogedruk spuiter is voor medewerkers die uitsluitend handmatige HD-werkzaamheden uitvoeren.
Het betreft een praktijkgerichte training voor het werken met spuitgereedschap en rioolslang. Buiten de algemene kennis, wordt de medewerker geïnstrueerd en getraind in het toepassen van de veiligheidsaspecten ten aanzien van het handmatig HD-reinigen.  

Stap 2: Cursus Mangatwacht
Deze training is bedoeld voor medewerkers die toezicht moeten houden bij een besloten ruimte. Zij moeten kunnen handelen in een noodsituatie. 
In de ochtend zal de lesstof gerepeteerd worden en in de middag zullen er digitale examens plaatsvinden. In de theorie komt het volgende aan bod: 

  • Algemeen (basisbegrippen) 
  • Wetgeving (Arbowet) 
  • Veiligheid (Algemene veiligheids- en milieuregels, specifieke risico’s, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie) 

Ook zal er praktijkgerichte oefeningen plaatsvinden. Hierbij komt het volgende aan bod: 

  • Werkvergunning en communicatiemiddelen
  • Bij de besloten ruimte: vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen
  • Werkzaamheden in de besloten ruimte: toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole
  • Afsluiten van de besloten ruimte: alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten


Stap 3: Cursus Adembescherming AB
Deze cursus is voor medewerkers die werkzaamheden verrichten onder omstandigheden waarvan uit analyse is gebleken dat deze onder een laag acuut risico vallen. Het betreft hier een praktijkgerichte training. Buiten de algemene kennis ten aanzien van het gebruik van adembeschermingsmiddelen, wordt de medewerker met name geïnstrueerd en getraind in de omgang met de middelen die hij in de praktijk zal gaan gebruiken. Ten aanzien van het gebruik van de afhankelijke adembescherming is het passen en dragen van een masker een cruciaal onderdeel. 

Stap 4: Cursus Hogedruk Operator
Deze cursus is voor medewerkers die alle vormen van HD-reinigen kunnen toepassen. Het betreft hier alle vormen van gemechaniseerd en handmatig reinigen. De medewerker kan zowel (eenvoudig uitgevoerde) reinigingsmachines bedienen als ook handmatig bediend spuitgereedschap. Het gaat hier om een praktijkgerichte training voor het werken met reinigingsmachines, spuitgereedschap en met een kruipslang.  

Buiten de algemene kennis wordt de medewerker ook geïnstrueerd en getraind in het toepassen van de veiligheidsaspecten ten aanzien van het gemechaniseerd en handmatig HD-reinigen. 


Na verlenging van je eerste contract:
Optioneel: Rijbewijs E achter B
Optioneel: Hoogwerker certificaat
Optioneel: Heftruck certificaat
 

Bij verlenging van het tweede contract worden de volgende vervolgstappen besproken:

Stap 5: Cursus Hogedruk Operator (HDO)
Deze cursus is voor medewerkers die alle vormen van HD-reinigen kunnen toepassen. Het betreft hier alle vormen van gemechaniseerd en handmatig reinigen. De medewerker kan zowel (eenvoudig uitgevoerde) reinigingsmachines bedienen als ook handmatig bediend spuitgereedschap. Het gaat hier om een praktijkgerichte training voor het werken met reinigingsmachines, spuitgereedschap en met een kruipslang.  

Buiten de algemene kennis wordt de medewerker ook geïnstrueerd en getraind in het toepassen van de veiligheidsaspecten ten aanzien van het gemechaniseerd en handmatig HD-reinigen. 

Stap 6: Cursus Hogedruk Operator Machinist (HDO-M)
Deze cursus is voor ervaren spuiters/operators die in staat zijn om alle voorkomende HD-werkzaamheden zelfstandig uit te voeren overeenkomstig de SIR-richtlijnen. Het gaat hier om een praktijkgerichte training. Buiten de algemene kennis ten aanzien van het werken met hogedrukinstallaties, wordt de medewerker met name geïnstrueerd en getraind in de selectie van de juiste werkmethoden, apparatuur, slangen en spuitkoppen alsmede het opstellen van een hogedrukinstallatie. 

Stap 7: Cursus Druk/Vacuüm Machinist (DVM)
De Druk Vacuüm Machinist heeft de verantwoordelijkheid voor de druk vacuüm wagen, de aan hem toegewezen medewerker(s) en alle te verrichten handelingen tijdens de voorbereidingen en de uitvoering van de werkzaamheden tot en met het afronden ervan. 
Daarnaast mag het starten en stoppen van de druk vacuüm wagen alleen door de machinist worden gedaan. 

De vergunninghouder tekent, indien akkoord, de werkvergunning. De vergunninghouder kan zijn: de machinist, de uitvoerder, de projectleider etc.  

De machinist is ook verantwoordelijk voor het nakomen van de daarbij gemaakte werkafspraken, vult voorafgaand aan de werkzaamheden de "Controlelijst druk vacuüm/zuiggraaf werkzaamheden" volledig in en bepaald de machinist daarnaast ook de te volgen werkwijze in overleg met de hulpkracht(en) en eventueel de opdrachtgever. Tevens is hij ook het aanspreekpunt voor derden en verantwoordelijk voor de afmeldprocedure bij het einde van de werkzaamheden.