EmailTwitterFacebookLinkedIn

Start bij BUKOM en nieuwkomer in de industrie
Wanneer je als nieuwkomer binnenkomt bij BUKOM dien je voorafgaande of binnen je proeftijd in het bezit te zijn van een geldig B rijbewijs en VCA-basis.

Voorwaarde 1: Geldig B rijbewijs
Voorwaarde 2: Geldig VCA-basis certificaat


Meewerkend Voorman
Als Meewerkend Voorman beschikt je over de volgende stappen:

Stap 9: Cursus MIM 1 (leidinggeven aan kleine groepen)
Deze cursus is voor medewerkers die hun vaktechnische vaardigheden bovengemiddeld beheersen, promoveren regelmatig naar een leidinggevende functie.  De basisvaardigheden van communicatie in de industriële dienstverlening staan hierbij centraal. Bij deze training wordt er actief aan de slag gegaan met rollenspellen samen met een acteur. 

1. Interpersoonlijke vaardigheden

 • Inzicht in kernkwaliteiten en valkuilen
 • Eigen stijl van communiceren
 • Van collega naar leidinggevende (rolwisseling)
 • Persoonlijke ontwikkeling en actieplan 
 • Gedrag en houding veiligheid

2. Communiceren op de werkvloer

 • Actief luisteren en waarnemen 
 • Verbale/non-verbale communicatie 
 • Motiveren van medewerkers 
 • Veelvoorkomende gesprekken en gesprekstechnieken 
 • Toolboxmeetings 

3. Omgaan met lastige situaties

 • Herkennen en hanteren van emoties 
 • Omgaan met weerstand 
 • Aanspreken op gedrag 
 • Gezamenlijk oplossen van problemen 
 • Uitwerken van leerpunten 

4. Rol van de leidinggevende

 • Formuleren van teamdoelstellingen 
 • Stijlen van communiceren en leidinggeven 
 • Invloed en beïnvloeden: motiveren
 • Communiceren en delegeren 
 • Herkennen behoefte van individu of groep 

Het resultaat van de training is als volgt: 

 • Inzicht in leidinggevende verantwoordelijkheden 
 • Inzetten van verschillende gesprekstechnieken 
 • Medewerkers aanspreken op gedrag
 • Omgaan met emoties en weerstand
 • Van vakspecialist naar een aansturende rol 
 • Gezamenlijk problemen oplossen met een team


Stap 10: Cursus Toezichthouder Druk/vacuum
Het behoort tot de taken en verantwoordelijkheden van de toezichthouder om een veilige gang van zaken te waarborgen met betrekking tot bovengenoemde activiteiten.
  
Stap 11: Cursus Toezichthouder Hogedruk
Buiten de algemene kennis van HD-werkzaamheden, wordt de medewerker met name geïnstrueerd en getraind in het verrichten van een analyse betreffende het selecteren van de meest geschikte werkmethode en het houden van toezicht op de juiste opvolging van de SIR-richtlijnen.